INTERIOR__ART__DESIGN

הסטודיו של רונה פיסטול  עוסק באדריכלות פנים, עיצוב פנים וציור בהתאמה אישית, כמקשה אחת. לאורך יותר מ-10 שנות עבודה ויצירה, נוצרו עשרות פרויקטים ייחודיים ללקוחות מכל רחבי הארץ והעולם. כל פרויקט ופרויקט מתבצע תוך מתן יחס אישי ללקוחות, בזמן שהתכנון שואף לשילוב מושלם בין פונקציונליות ליופי, בין תקציב מוגדר ליצירתיות, בין זרימה בחלל להרמוניה. כל זאת תוך ירידה לפרטי-פרטים והקפדה על רמת תכנון מדויקת וביצוע איכותי. לסטודיו יכולת גבוהה ליישום הרעיונות הנועזים ויוצאי הדופן ביותר בתחום עיצוב הפנים המודרני.


פרויקטים אחרונים

FooDoo suite S&G House
pompei house Pompei House MAMA's Villa
Lemon House
Moo Moo House
Seasons residence VISTA Villa
Chappie's Villa Winter residence
Becker House
TullY's House